آغاز دوباره

سلام.

مدتی بود که می خواستم دوباره نوشتن گه گاه در فضای سایبر را آغاز کنم.

مخصوصا الان که دیگر از درس به هر قسم فارغ شده ام و به محیط کار وارد. محیط اصلی کار من هم که سایبر است. پس جرات کردم و دوباره شروع کردم.

بهترین نام همان بود که بود: از جنس خدا.

امیدوارم تقریبا منظم و پیوسته بنویسم و اثر هم داشته باشد.

قالبا انگشتر فیروزه را به انگشت چهارم از دست چپ می انداختم و انگشتر عقیق را به انگشت دوم از دست راست. می گفتند اثر دارد. گویا اثر هم داشت! - من او - رضا امیرخانی

پی نوشت: زین پس همسرم سارا عرفانی نیز مطالبی در اینجا خواهد نوشت و وبلاگ دو نفری مان است.

پی نوشت دو: مطالب وبلاگ سابق از جنس خدا به آدرس pareeshoon.persianblog.ir رو هم به همین وبلاگ الحاق کردیم و دیگر در آن آدرس وجود ندارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید