برکت...

سلام.

 

روزم شب از محالی خوابی خیالی

از موی او نال و نالان مویی و نالی

نعل سمندش از خاک بر شده تا افلاک

در غم او دشک مجنونم من و دل حالی

 

جانا بدر الدجایی دام دلهایی

از رشک تو زهره گویان: رو چه آرایی

از رخ خوبت هیهات، مه به فلک شه مات!

مانده چو گو، سر به چوگان من سودایی ...

 

یا خیر حبیب و محبوب

 

جامم پر از دنانی راحی ریحانی

ای لاله رو داغ جانان داع جانانی

شور نشاطش در چنگ شعله آتش رنگ

از تف او آتش افشان شد دم انسانی

 

تو شمع کاشانه، منم چو پروانه

دلم به زلف توست، مزن بر او شانه

/ 0 نظر / 9 بازدید