# سیاسی

فصل الخطاب

سلام. بنشست و خطبه کرد و به فصل الخطاب گفت                                                                         گر مشکلیت هست سوالات کن تمام     یک خطاب آخری هم عرض کنم، ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 19 بازدید